Doprava

 

Pro naše zákazníky zajišťujeme dopravu a další služby pro tento sortiment:

 • hnědé uhlí
 • černé uhlí
 • brikety
 • koks
 • hruboprachy
estop-doprava-nakladni-auto

 

Dopravu těchto produktů provádíme sklápěcími nákladními vozidly různých tonáží, dle velikosti objednávky. Vozidla jsou vybavena dopravním pásem s možností složení uhlí přímo do sklepa

 

Skládání paliva  dopravním pásem: upozornění:

 • Zákazník si je vědom, že při skládání paliva dopravním pásem dochází k nadměrné prašnosti ve stísněných nevětraných sklepních prostorech a jejich okolí. Při nedostatečném zatěsnění dveřních a jiných prostor, může dojít k zaprášení přilehlých místností a fasád, tím poškození věcí a majetku.
 • Zákazník byl s touto problematikou seznámen, souhlasí s ní a v případě vzniklé škody firma ani dopravce nenese za způsobenou škodu zodpovědnost, protože tato služba je prováděna na přání zákazníka.
 • Zákazník si je také vědom, že při skládání dopravníkem, kdy palivo padá z výšky na pás a po té do sklepů, kojí, přepážek a jiných prostorů dochází k další manipulaci, opotřebení paliva a tím větší vznik prachu a podsítného.
 • Britkety nedoporučujeme skládat dopravním pásem. Brikety složíme dopravním pásem pouze za předpokladu, že se zákazník vzdá možnosti reklamace na podíl prachu a briketových zlomkův dodaném množství.
 • Při případné reklamaci paliva, kdy je složeno dopravním pásem,budou posuzovány hodnoty podsítného a prachu dle vyhlášky MŽP ČR č.415/2012 SB. SD Bílina s 50% navýšením, protože není zřejmé, kolik prachu, podsítného a nadsítného v uhlí a briketách přijelo k zákazníkovi a jaké množství vzniklo při manipulaci skládání dopravním pásem.
 • Zákazník je povinen v případě reklamace vynosit palivo ze sklepních a jiných prostor, oddělit uhlí od prachu, aby bylo prokázáno, že je reklamace oprávněná a má nárok v případě nadměrných hodnot prachu na kompenzaci a to buď finanční nebo ve formě paliva.
 • V případě prokázání opodstatněné reklamace, má zákazník právo na úhradu nákladů spojených s výnosem a katrováním paliva naši firmou Estop spol.s.r.o
 • Zákazník se zavazuje, že ve sklepě a jiných prostorách neměl zbytky paliva a prachu z předchozích roků. V případě, že dojde ke zjištění řidičem,tohoto faktu, nemá zákazník právo uplatňovat reklamaci, protože není v naší kompetenci a povinnosti, převažovat a odhadovat zbylá paliva a reklamovat palivo jako celek s novou dodávkou je skreslující a nepřesné.
 • katalog hnědého uhlí najdete na stránkách: www.sdas.cz, sekce – prodej uhlí, briket.
 • Zákazník je povinen zajistit sklepní a jiné prostory před poškozením při odlétávání kousků paliva a briket od pásu. Zákazník má možnost natáhnout si plachtu pod dopravní pás a zabezpečit prostor pod ním a v jeho okolí a předejít tak případným škodám.

 

Dopravu a služby spojené s prodejem uhlí realizujeme z těchto prodejních míst:

 • Tišnov, Na Mlékárně 882 - okres Brno - venkov
IMG 6215 IMG 6216 IMG 6219

estop-doprava-skladaci-pas.jpg